350,000  380,000 

Hộp mực Canon 070 – Canon LBP 243dw/246dw

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
Tên Sản phẩm Hộp mực Canon 070 – Canon LBP 243dw/246dw
Mã chính hãng Canon 070
Số lượng trang in 2.700 trang (Theo tiêu chuẩn ISO 19752/19798, Mức độ phù hợp 5% của A4)
Màu mực Màu Đen
Chip và phiên bản Hộp mực không có Chip
Thêm vào giỏ hàng

Hộp mực Canon 070 – Canon LBP 243dw/246dw

0 out of 5
(0)
Tên Sản phẩm Hộp mực Canon 070 – Canon LBP 243dw/246dw
Mã chính hãng Canon 070
Số lượng trang in 2.700 trang (Theo tiêu chuẩn ISO 19752/19798, Mức độ phù hợp 5% của A4)
Màu mực Màu Đen
Chip và phiên bản Hộp mực không có Chip
SKU: N/A
350,000  380,000  Thêm vào giỏ hàng

Hộp mực Canon 070 – Canon LBP 243dw/246dw

0 out of 5
(0)
Tên Sản phẩm Hộp mực Canon 070 – Canon LBP 243dw/246dw
Mã chính hãng Canon 070
Số lượng trang in 2.700 trang (Theo tiêu chuẩn ISO 19752/19798, Mức độ phù hợp 5% của A4)
Màu mực Màu Đen
Chip và phiên bản Hộp mực không có Chip
350,000  380,000  Thêm vào giỏ hàng

Hộp mực Canon 070 – Canon LBP 243dw/246dw

0 out of 5
(0)
Tên Sản phẩm Hộp mực Canon 070 – Canon LBP 243dw/246dw
Mã chính hãng Canon 070
Số lượng trang in 2.700 trang (Theo tiêu chuẩn ISO 19752/19798, Mức độ phù hợp 5% của A4)
Màu mực Màu Đen
Chip và phiên bản Hộp mực không có Chip
350,000  380,000  Thêm vào giỏ hàng